Grupa "Rybki"

Metoda Montessori

  

 Maria Montessori - doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem, pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości czy o różnym statusie materialnym. W jej życiu poświęciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości.

                                      

„Chcąc zbudować jutro, trzeba budować dzisiaj.” Maria Montessori

Metoda Montessori

 

 • Jest to metoda, która w centrum stawia dziecko. Z wielkim podziwem i szacunkiem podchodzi do potencjału jaki posiada młody człowiek. Dziecko jest „budowniczym” samego siebie dzięki wrodzonej aktywności, sile rozwojowej, którą autorka metody Maria Montessori nazwała HORME. Dziecko rozwija swoje umiejętności, sprawności dzięki wrodzonej gotowości tzw. NEBULOM.
 • Wiek od urodzenia do 6 rok życia to czas szczególnej wrażliwości dziecka na naukę. Maria Montessori odkryła, iż w tym wieku trwa u dziecka faza wrażliwa na język (mówiony i pisany), na ruch, zachowania społeczne, porządek, budowanie swojej osobowości itd. Ta szczególna wrażliwość na naukę bez większego wysiłku jest dana tylko raz, później, po 6 roku życia zdobywanie umiejętności z tych obszarów przychodzi dziecku znacznie trudniej. 
 • W metodzie Montessori dziecko uczy się przez aktywne działanie, powtarzanie (co jest charakterystyczne dla jego natury), uczy się samokontroli, samodzielności, uczy  się na swoich błędach.
 • W metodzie Montessori błąd jest „przyjacielem dziecka”.
 • Wolność dziecka jest traktowana bardzo poważnie, polega ona  m.in. na podejmowaniu decyzji np. z jakim materiałem będzie dziecko pracowało, jak długo, co będzie robiło później. Ograniczenia wynikają jedynie z faktu uszanowania godności i wolności innych oraz szacunku dla otoczenia i samego siebie.

Maria Montessori pisze: „ Co to jest wolność dziecka? Zostaje ona osiągnięta wtedy, kiedy dziecko może się rozwijać w zgodzie ze swoimi wewnętrznymi prawami i potrzebami swego rozwoju. Dziecko jest wtedy wolne, kiedy stanie się niezależne od przytłaczających energii dorosłych. (…) w takiej wolności dzieci pracują z wielką radością, przyswajają sobie kulturę dzięki własnej aktywności, a dyscyplina rodzi się w nich sama z siebie.” (H.K. Berg, s.115)

Główne założenia metody Montessori realizują się dzięki szczególnie przygotowanemu otoczeniu oraz dzięki szczególnej postawie i osobowości nauczyciela.

Rola nauczyciela

 • Najbardziej charakterystyczna dla pracy nauczyciela Montessori jest jego praca indywidualna z dzieckiem. W ten sposób przekazywana jest dziecku wiedza.
 • Celem pracy nauczyciela jest samodzielność dzieci.
 • Nauczyciel jest przewodnikiem, który tłumaczy dziecku świat. Na początku prezentuje dziecku materiał dostosowany do możliwości i zainteresowań dziecka, a następnie usuwa się „w cień”. Jest tylko obserwatorem.
 • Nie przerywa pracy dziecka. Najważniejsza jest koncentracja.
 • Nie poprawia błędów dziecka.
 • Poproszony o pomoc pomaga tyle, na ile jest to potrzebne, dąży do samodzielności dziecka.
 • Głównym zadaniem nauczyciela jest obserwacja dziecka.
 • Nauczyciel jest pośrednikiem między materiałem dydaktycznym, a dzieckiem.

 

Przygotowane otoczenie

 • Dzięki otoczeniu Montessori dzieci znajdują się w „atmosferze życiowej”, która jest naturalna i dostosowana do ich potrzeb np. dzieci mogą wykonywać wszystko samodzielnie, nie muszą prosić nauczyciela o podanie szmatki do pościerania stołu lub nalanie wody, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki dziecka i mogą zrobić to same ( odpowiednia wysokość półek, zlewu itd.).
 • Właściwe otoczenie wspiera samodzielność, odpowiedzialność, niezależność oraz miłość do świata (pielęgnacja, troska o otoczenie).
 • Wyjątkowy i charakterystyczny jest materiał dydaktyczny ( pomoce rozwojowe), który cechuje:

- estetyka wykonania, jego harmonia, piękno,

- ograniczenie – każda pomoc jest w jednym egzemplarzu,

- samokontrola – materiał pozwala na sprawdzenie swoich postępów.

 • Materiał rozwojowy ułożony jest w klasie wg pojawiających się faz wrażliwych, stopnia trudności oraz przeznaczenia. Dzieli się na następujące obszary:

- Do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego,

- Do kształcenia zmysłów,

- Do edukacji matematycznej,

- Do edukacji językowej,

- Do wychowania kosmicznego ( nauka o Wszechświecie).

 • Materiał ułożony jest na otwartych półkach, czym zachęca do pracy.
 • Dziecko uczy się jak pracować z każdym materiałem, jak o niego dbać. Ważne jest też odłożenie materiału na półkę we właściwe miejsce po zakończonej pracy.
 • Dr Maria Montessori wierzyła, że jeśli dziecko przebywa w odpowiednio przygotowanym otoczeniu, to nauczy się ono żyć w harmonii z tym, co je otacza.
 • Dzięki takiemu otoczeniu możliwy jest proces normalizacji. Otoczenie, które jest  uporządkowane, piękne, z materiałami budzącymi zainteresowanie dziecka, z zapewnionym czasem i przestrzenią do samodzielnej  i spokojnej pracy rozwijają się  u dziecka stopniowo takie cechy jak:

1.      Zamiłowanie do pracy. Oznacza to, że dziecko potrafi samodzielnie wybrać pracę oraz znajduje w niej radość i spokój.

2.      Koncentracja. Aby wspomóc taki rozwój, nie wystarczy zapewnienie przypadkowych obiektów, ale my (nauczyciele, rodzice) musimy zorganizować świat zgodnie ze zmieniającym się zainteresowaniem dziecka.

3.      Samodyscyplina. Moment w którym koncentracja stanie się trwała … oznacza początek kolejnej fazy w formowaniu charakteru dziecka … Jest to zdolność skończenia pracy, którą rozpoczęło.

4.      Towarzyskość. Każdy przedmiot istnieje tylko w jednym egzemplarzu, i jeśli jest on w użyciu, kiedy jakieś inne dziecko chce z nim pracować, to – jeśli jest ono znormalizowane – poczeka na niego, aż będzie on dostępny. Z takiego podejścia rodzą się bardzo ważne cechy społeczne. Dziecko zaczyna rozumieć, że musi ono szanować pracę innych, nie dlatego, że ktoś mu powiedział, że musi, ale ponieważ taka jest rzeczywistość, której doświadcza ono codziennie. (The Absorbent Mindhttp://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=joairafszc-21&l=ur2&o=2,202-223.)

Opracowała:

mgr Anna Wandzik-Kopec

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 w Tarnowskich Górach
  ul.J.Korola 18
  42-605 Tarnowskie Góry
 • 32-285-90-84

Galeria zdjęć