Grupa "Misie"

Glottodydaktyka

 

"GLOTTODYDAKTYKA"
Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
metodą prof. Bronisława Rocławskiego

 

Zadaniem nauczyciela w tej metodzie jest znalezienie właściwej drogi po wiedzę dla każdego dziecka. Jak mówi profesor Bronisław Rocławski, ojciec tej metody: "Każde dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia własną ścieżką. Dziecko powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć się bezpiecznie, a jednocześnie być szczęśliwe z pokonywania trudności, z odkrywania tajemnic świata, z nabywania nowych umiejętności, które wzbogacają sposób życia."

 

     Jest to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania i dająca niespotykane efekty w stosunku do metod tradycyjnych. Impulsem do pracy nad "glottodydaktyką" był dla prof. Rocławskiego fakt coraz częściej występujących wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu. Coraz więcej dzieci staje się pacjentami poradni dyslektycznych, wśród młodzieży rozprzestrzenia się analfabetyzm funkcjonalny, czyli niezrozumienie czytanych tekstów. Wiele dzieci ma poważne problemy z trudną ortografią języka polskiego.

Pracując z dzieckiem metodą "glottodydaktyczną", już od przedszkola można zapewnić mu osiągniecie sukcesu w szkole i karierze pozaszkolnej, która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce czytania i pisania.
Metoda prof. Rocławskiego w radykalny sposób zmienia zasady przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Rodzice mający dzieci w wieku szkolnym na pewno niejeden raz odczuli trudności, jakie sprawiały dziecku: rozbiór wyrazu na głoski, czyli analiza , pisanie ze słuchu, czyli tzw. dyktando, czy też płynne czytanie ze zrozumieniem.


Jakie są podstawowe zasady tej metody ?

I zasada - wyjście od języka mówionego, a nie pisanego, czyli takiego z jakim styka się dziecko już od narodzin i jaki jest mu najbliższy,
II zasada - świadome wprowadzenie zabaw doskonalących mowę już od najmłodszej grupy przedszkolnej,
III zasada - maksymalne wydłużenie czasu na przygotowanie do czytania i pisania
 i skrócenie do minimum czasu opanowywania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.

Przygotowanie do czytania i pisania rozpoczynamy już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez  wesołą, wspólną zabawę "buzią i językiem", dającą jednak ważne efekty. Pierwszym naszym zadaniem w metodzie glottodydaktycznej jest rozwój narządów mowy i ćwiczenia oddechowe.
Dzieci w zabawie odkrywają pracę wiązadeł głosowych, warg i języka, uczą się oddychać nosem. Poznając nowe głoski potrafią je pięknie wybrzmiewać, a nawet odczytywać z ruchu warg nauczyciela - bez udziału głosu, a także od razu wiązać z literami, czyli graficznymi odpowiednikami głosek.
Dzieci otrzymują do zabawy zestaw klocków LOGO z literami w czterech wariantach: duże i małe pisane oraz duże i małe drukowane. Oprócz tego w każdej sali wywieszony jest na ścianie cały alfabet, tak więc każda nowa litera poznawana jest na tle innych liter, dzięki czemu łatwiej jest zapamiętać dziecku, że nie ma dwóch liter tak samo się nazywających, bo każda litera inaczej wygląda - tak samo jak każde dziecko ma swoje imię i nazwisko.
W pracy z dziećmi często bazujemy na czynnikach emocjonalnych - nasze literki "płaczą", gdy stawiamy je na głowie lub inaczej nazywamy, bo każda z nich ma soje imię. W starszych grupach dzieci postrzegają wyraz jako jedna rodzinę, której byłoby smutno, gdyby jakieś dziecko zgubiło się lub wymieniło na dziecko z innej rodziny.


W metodzie glottodydaktycznej ćwiczymy równocześnie umiejętność syntezy wyrazów ( łączenia sylab i głosek w wyraz ), wprowadzamy nowe głoski i łączymy je z wzorem graficznym oraz "badamy" poznane głoski (czy są długie czy krótkie, dźwięczne czy bezdźwięczne).
Posiadamy wiele pomocy usprawniających i uatrakcyjniających zajęcia - jak np. rozsypanki obrazkowe dla wszystkich dzieci, glottodywaniki oraz pomoce wykonywane przez nauczycieli na bieżąco.
Same klocki LOGO można wykorzystać w rozmaity sposób, zaczynając od zabaw konstrukcyjnych, jak z każdymi innymi klockami. Jednak tutaj dzieci od początku obcują z wzorami liter, oswajają się z nimi, porównują i szybciej zapamiętują.
Bardzo istotną sprawą jest orientacja w stronności ciała (lewa i prawa strona) Już w najmłodszej grupie przedszkolnej uczymy dzieci właściwej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Punktem odniesienia w zapoznawaniu z lewą i prawą stroną ciała jest serce. Orientacja ta jest bardzo ważna w procesie nauki czytania i pisania.
Dzieci, które opanowały syntezę i analizę fonemową i potrafią związać literę z fonemem (czyli głoską), mogą rozpocząć naukę czytania metodą "ślizgania się" z litery na literę, dającą możliwość płynnego, szybkiego czytania ze zrozumieniem. Wykorzystujemy do tego specjalne plansze i klocki LOGO.


Równolegle z nauką czytania prowadzimy naukę pisania. Po zakończeniu etapu usprawniania ręki ćwiczymy pisanie liter - bez liniatury. Uczymy poprawnego kreślenia i łączenia liter, grupując litery według podobieństwa drogi kreślenia i sposobu łączenia. Wykorzystujemy do tego specjalne książeczki lub karty pracy.


     Metoda glottodydaktyczna od początku zakłada, że każde dziecko zdobywa kolejne umiejętności w swoim czasie i tempie, a naszym zadaniem jest tak zróżnicować zajęcia, aby uwzględnić indywidualne możliwości dziecka, stopień rozbudzenia poznawczego i potrzeby każdego wychowanka.
Najbardziej widoczną cechą, różniącą tę metodę od metod tradycyjnych, jest wprowadzenie 44 -literowego alfabetu, zawierającego litery czarne i czerwone. Jest to niesamowita pomoc w rozwijaniu wrażliwości ortograficznej, z którą tylu ludzi ma problemy przez całe życie. Najprościej można powiedzieć, że litery czarne informują dziecko, iż jedna litera = zawsze ta sama głoska, a litery czerwone mówią "uważaj" inaczej piszesz, inaczej musisz przeczytać (np. staw ) lub czytasz tak samo, ale inaczej musisz to zapisać (np. ż - rz, ch - h ).
Inną zmianą zastosowaną przez prof. Rocławskiego, jest połączenie w jedno liter składających się w jedną głoskę : np. sz, ch, dz, cz. Jest logiczne, gdy mówimy dziecku, iż litery są obrazem graficznym głosek. A więc jedna litera sz (składająca się z 2 znaków) = 1 głoska / sz /
Przy wprowadzaniu wszystkich głosek szczególną uwagę zwracamy na ich piękne wybrzmiewanie w izolacji - nie "by", tylko "b", co bardzo pomaga dzieciom w nauce prawidłowego pisania. Tutaj prosimy również rodziców o pomoc w nauce prawidłowego wybrzmiewania głosek - najłatwiej usłyszeć prawidłowo wypowiedzianą głoskę na końcu wyrazu - np. "las", "kot".
 Jest to metoda dająca możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka i respektująca indywidualne tempo jego rozwoju, rozwijająca myślenie twórcze, rozbudzająca poznawczo, ucząca pracy indywidualnej i zespołowej, ucząca odpowiedzialności za wykonywane zadanie, dająca radość i satysfakcję każdemu dziecku, przygotowująca do nauki szkolnej w znacznie lepszym stopniu, niż metody tradycyjne, znacznie zmniejszająca możliwość szkolnych porażek.
Metoda ta, dająca możliwość stosunkowo szybkiego opanowania techniki czytania, znacznie przybliża dzieciom literaturę. A to doskonały materiał do wyrabiania postawy świadomego i chętnego czytelnika.

 

 

                    

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 w Tarnowskich Górach
    ul.J.Korola 18
    42-605 Tarnowskie Góry
  • 32-285-90-84

Galeria zdjęć