O przedszkolu

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W TARNOWSKICH GÓRACH

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

                                                       Janusz Korczak

CELE I ZADANIA:

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie kompetencji dziecka.
 • Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami.
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb,upodobaniami)
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 • Optymistycznie patrzące na świat.
 • Ufne w stosunku do nauczycieli.
 • Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi,kreatywne i empatyczne
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
 • Wesołe, zaradne.
 • Kulturalne i tolerancyjne.
 • Świadome rożnych zagrożeń.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dzieck
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane,traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne. prospołeczne.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych,poznajemy różne tradycje.
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 

ZASOBY LUDZKIE

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
 • Logopeda, surdopedagog,
 • Przyjazna kadra administracyjno - obsługowa.

 

ZASOBY MATERIALNE:

 • Tematyczne sale zajęć, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
 • Dobrze wyposażony ogród przedszkolny.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

 • „Optymistyczne Przedszkole” I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot. Przedszkole posiada certyfikat Optymistyczne Przedszkole.
 • „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dziecka. M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska,
 • Dziecięca matematyka. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Program wychowania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska, Impuls 2009,

 

PRIORYTETY NA LATA 2015/2018:

 • Wdrożenie nowego programu komputerowego do diagnozy kompetencji dziecka.
 • Realizowanie założeń nowej podstawy programowej  w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Udostępnienie szerokiej oferty zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci.
 • Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zaangażowanie Rodziców w działania na rzecz przedszkola: organizacja Mikołajków, Balu, pomoc w przygotowaniach do Wigilijki itp.
 • Zaadoptowanie i przystosowanie sali do zajęć dodatkowych oraz sali zajęć i sanitariatów na poddaszu.
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej na studiach podyplomowych.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 w Tarnowskich Górach
  ul.J.Korola 18
  42-605 Tarnowskie Góry
 • 32-285-90-84

Galeria zdjęć