Grupa "Muchomorki"

 

grupa ,,Muchomorki”, nauczyciel: Małgorzata Marusczyk

Temat tygodnia: Ptasia stołówka

 

Poniedziałek  03.12.2018r.

- w świecie literek- literka ,,S, s’’ na podstawie opowiadania D. Kossakowskiej ,,Sroka

i smok”. Ćw. grafomotoryczne, łączenie sylab, rozwiązywanie rebusów

- uwrażliwienie dzieci na los ptaków w czasie zimy na podstawie opowiadania ,,Bajkowy ptak” D. Kossakowskiej

- praca plastyczna z zastosowaniem metody origami ,,Bajkowy ptak”

 

Wtorek  04.12.2018r.

- węgiel jako ważny minerał; kopalnia soli i kopalnia węgla, węgiel i sól- do czego wykorzystujemy

- co otrzymujemy z węgla na podstawie wiersza M. Terlikowskiej ,,Węglowa rodzina”

- zapoznanie z ubraniem górnika,  górnicze czapki z uwzględnieniem różnych kolorów pióropuszy

- tutaj rosły paprocie- kolorowanie wg kodu

 

Środa  05.12.2018r.

- w świecie cyferek i znaków matematycznych: wprowadzenie znaku odejmowania. Odczytywanie wspólnie z n-lem zapisów: 5 – 3 = 2, 4 – 1 = 3 na podstawie ilustracji

- smakołyki dla ptaków na podstawie opowiadania ,,Zima” D. Kossakowskiej

- karmnik- praca plastyczna

 

Czwartek  06.12.2018r.

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

- worek świętego Mikołaja: jakie prezenty znalazły się w worku:

6-l: jakiej literki brakuje- przyklejanie brakującej

5-l: czytanie globalne

 

Piątek  07.12.2018r.

- smok zbiera literki w zabawie ,,Jaskinie smoków”, rozwijanie percepcji wzrokowo- słuchowej

- ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie ozdobnej literki ,,S’’

- co schowało się w  literce ,,S’’

- zestaw ćw. gimnastycznych

 

 

Cele podstawy programowej:

- rozwijanie szacunku do ptaków, rozumienie konieczności dokarmiania ich   II- 10

- wypowiadanie się w różnych formach plastycznych   IV- 1

- umiejętność rozpoznawania liter, czytania sylab, krótkich wyrazów  IV-4

- kształtowanie gotowości do nauki pisania  IV- 8

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia  IV- 8

- edukacja elementami glottodydaktyki wg. B. Rocławskiego oraz metody Montessori

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 w Tarnowskich Górach
    ul.J.Korola 18
    42-605 Tarnowskie Góry
  • 32-285-90-84

Galeria zdjęć