O przedszkolu

Metoda Montessori

Maria Montessori (1870-1952)

 • Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, antropologiem, pedagogiem.
 • Przez 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości, o różnym statusie materialnym.
 • Jest twórczynią metody opartej na indywidualnym podejściu do każdego dziecka, jego osobistym tempie rozwoju i wspomaganiu go przez specjalnie przygotowane otoczenie.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODY
DZIECKO
:

 • Jest to metoda, która w centrum stawia dziecko, nie nauczyciela.
 • W metodzie Montessori dziecko uczy się przez aktywne działanie, powtarzanie (co jest charakterystyczne dla jego natury), uczy się samokontroli, samodzielności, uczy  się na swoich błędach. 
 • Wolność dziecka jest traktowana bardzo poważnie, polega ona  m.in. na podejmowaniu decyzji np. z jakim materiałem będzie dziecko pracowało, jak długo, co będzie robiło później.

NAUCZYCIEL:

 • Celem pracy nauczyciela jest samodzielność dziecka.
 • Pełni on rolę przewodnika, który tłumaczy świat dziecku.
 • Nauczyciel nie przerywa pracy dziecka. Najważniejsza jest koncentracja.
 • Poproszony o pomoc pomaga na tyle ile jest to potrzebne.
 • Jest pośrednikiem między dzieckiem, a materiałem dydaktyczny.

MATERIAŁ MONTESSORI:

 • Materiał jest cały czas dostępny, aby dziecko mogło po niego sięgać wg potrzeby.
 • Ma on swoje stałe miejsce.
 • Jest on logicznie uporządkowany wg zasady stopniowania trudności.
 • Dziecko pracujące z daną pomocą jest za nią odpowiedzialne i zobowiązane odłożyć na miejsce.
 • Każdy materiał jest tylko w jednym egzemplarzu.

DZIAŁY

ŻYCIE PRAKTYCZNE

Pomoce z tego działu odpowiadają naturalnej chęci dziecka do uczestniczenia w codziennych czynnościach.
Służą rozwijaniu samodzielności, koordynacji, koncentracji.

SENSORYKA

Materiały z tego działu służą uwrażliwianiu wszystkich zmysłów.
Wprowadzają w świat pojęć poprzez działanie, manipulowanie, porównywanie,  klasyfikowanie, różnicowanie.
Rozwijają słownictwo, uczą opisywać, nazywać otaczający świat.

MATEMATYKA

Materiał matematyczny jest zmaterializowaną abstrakcją.
Dzieci dzięki manipulacji przechodzą stopniowo od konkretu do abstrakcji.
Materiał matematyczny jest bardzo bogaty wprowadza w świat liczb i działań.

JĘZYK

Materiał ten wprowadza dziecko w świat pisania i czytania wtedy, kiedy jest na to gotowe.
Rozwija słuch fonemowy.
Rozwija sprawność ręki.
Karty językowe tworzone przez nauczyciela rozwijają słownictwo.

KULTURA/KOSMOS

Dziecko zdobywa globalną wiedzę o Świecie.
Dziecko poprzez badania od ogółu do szczegółu wzbudza w sobie ciekawość Świata, co skłania go do dalszych doświadczeń.
Obejmuje on historię, geografię, astronomię, biologię w tym botanikę, zoologię i anatomię.

CO JUŻ ZROBILIŚMY:

 • KSZTAŁCIMY KADRĘ,
 • EDUKUJEMY RODZCIÓW,
 • POZYSKUJEMY SPONSORÓW,
 • WZBOGACAMY WYPOSAŻENIE SALI,
 • WŁASNORĘCZNIE PRZYGOTOWUJEMY POMOCE,
 •                

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 w Tarnowskich Górach
  ul.J.Korola 18
  42-605 Tarnowskie Góry
 • 32-285-90-84

Galeria zdjęć